Profylaxe

Isopathie; homeopathische middelen ter preventie of behandeling  van (infectie)ziekten. Is nauw verwant aan de homeopathie. Bij homeopathie wordt het geneesmiddel gekozen op grond van de kenmerken van het ziektebeeld en bij Isopathie wordt het geneesmiddel gekozen uit dezelfde stof als deze die de ziekte heeft opgewekt,  Hier kun je een homeopatisch middel van bereiden. Ook wel profylactisch middel genoemd.

De veiligheid van homeopathische profylaxe (HP)

De homeopathie kan uw afweer systeem versterken en meer. Voor  een professioneel en persoonlijk advies, kunt u contact met mij opnemen.

Sarcode: Een sarcode is een  homeopathische remedie, gemaakt uit gezond orgaanweefsel, of uit klieren e.d.. Bijvoorbeeld  Oxytocine, door de  hypothalamus geproduceerd en dat door de pijnappelklier uitgescheiden wordt, en werkt als. een krachtig neurotransmitter in de hersenen.

Banerji Protocollen:  are therapeutische homeopatische protocollen, met specifieke remedies, en sterktes, voor specifieke aandoeningen, acuut en chronisch.  Banerji Protocolllen worden succesvol gebruikt  sinds ruim 150 jaar in India en over de gehele wereld, bij zeer veel mensen.